Biorol 806

Plastdunk 25 L
Finns i lager
14030025
Plastfat 205 L
Finns i lager
14030210
Beskrivning

Microemulsion baserad på vegetabiliska råvaror för kombinerad rengöring och avfettning av fordon och motorer. Utmärkt för högtryckstvättar och som förtvättmedel i automattvättanläggningar. Avlägsnar vägsmuts och andra oljerika föroreningar på såväl våta som torra ytor.

pH-värde koncentrat: ca 11

Varumärke
Lahega
Späd 1 del Biorol 806 med 5-9 delar vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar.
2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste.
3. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

Applicera aldrig på varm yta samt förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller.

Förvaras frostfritt och i originalemballage.
Copyright © 2020 Clemondo AB.