Biorol 806

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastdunk 25 L
14030025
Plastfat 205 L
14030210
Beskrivning
Svanenmärkt microemulsion baserad på vegetabiliska råvaror för kombinerad rengöring och avfettning av fordon och motorer. Utmärkt för högtryckstvättar och som förtvättmedel i automattvättanläggningar. Avlägsnar vägsmuts och andra oljerika föroreningar på såväl våta som torra ytor.
Varumärke
Lahega
Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck. Späds med 5-9 delar kallt vatten (10-17%). Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Frostkänslig, men återfår normal funktion efter omrörning vid ca +25°C. Endast för yrkesmässigt bruk. Applicera aldrig på varm yta samt förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas.
Copyright © 2020 Clemondo AB.