Duoex V4

Plastdunk 5 L
Finns i lager
960516
Beskrivning
Duoex V4 är avsedd för avfallstanken i kemtoaletter i bussar, husvagnar och husbilar. All annan användning är otillåten. Produkten hindrar bakterieutveckling och har en långtidsbekämpande effekt på mikroorganismer. Bekämpningsmedel behörighetsklass 3, Reg nr 4952.
Varumärke
Tillsätt 1 dl Duoex V4 och späd med 3-4L vatten. Tillsätt mer vatten och Duoex V4 om så behövs vid högre utomhustemperaturer än ca +23 °c.
Copyright © 2020 Clemondo AB.