Alfanol HD Grön

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastdunk 5 L
(säljes 2 per förpackning)
13800005
Plastdunk 25 L
13800025
Plastfat 205 L
13800210
IBC 1000 L
13801000
Beskrivning
Alfanol HD Grön är ett Svanen märkt alkaliskt avfettningsmedel som är lämpligt för fordonstvätt. Medlet är kraftfullt och medelskummande och är ett bra vl för miljön utan att ge avkall på effekt. Löser snabbt effektivt smuts som vägdamm, trafikfilm, vägsalt, bromsdamm, fett och insekter. Medlet är fritt från silikater och har ett PH värde på 13,5.
Varumärke
Lahega
Användningsföreskrifter 1. Applicera med lågtrycksspruta, borste eller svamp. 2. Låt verka några minuter, men inte torka in. 3. Skölj rent med vatten. Högtryck och varmt vatten ökar effekten. Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Iakttag försiktighet med omlackerade fordon och känsliga metaller. Späd 1 del Alfanol HD Grön med 10-50 delar vatten. Vid extra svår rengöring spädes produkten med 4 delar vatten.
Copyright © 2020 Clemondo AB.