Alfanol HD Grön

Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
13800005
Plastdunk 25 L
Finns i lager
13800025
Plastfat 205 L
Finns i lager
13800210
IBC 1000 L
Finns i lager
13801000
Beskrivning

Alfanol HD Grön är ett alkaliskt avfettningsmedel som är lämpligt för fordonstvätt. Medlet är kraftfullt och medelskummande och är ett bra val för miljön utan att ge avkall på effekt. Löser snabbt effektivt smuts som vägdamm, trafikfilm, vägsalt, bromsdamm, fett och insekter. Medlet är fritt från silikater. 

pH-värde koncentrat: >13,5

pH-värde brukslösning: ca 12,5

Varumärke
Lahega
Miljömärkning
Svanen
Späd 1 del Alfanol HD Grön med 10-50 delar vatten. Vid extra svår rengöring spädes produkten med 4 delar vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar.
2. Låt verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en mjuk borste eller svamp.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Iakttag försiktighet med omlackerade fordon och känsliga metaller.

Förvaras frostfritt och i originalförpackning.
Copyright © 2020 Clemondo AB.