Herobiol Split

Plastdunk 25 L
Finns i lager
13850025
Plastfat 205 L
Finns i lager
13850210
Beskrivning
Kallavfettning. Snabbseparerande. Aromatfri.
Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3. Skölj noggrant, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.