Alkades YD

Plastdunk 10 L
Finns i lager
14400010
Plastdunk 25 L
Finns i lager
14400025
Beskrivning
Alkades YD passar utmärkt för desinfektion av maskinell utrustning, arbetsytor, golv, väggar och dylikt. Avdödar grampositiva och gramnegativa bakterier, alger, jäst- och mögelsvamp.
Varumärke
Strovels
Se till att ytan är väl rengjord och avsköljd. Applicera med lågtrycksspruta eller dylikt. Påför flödigt och i jämt skikt över ytan. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Lämna ytan fuktig och låt medlet verka under föreskriven tid. Ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och drycker ska alltid avsköljas. Använd normalt vattentryck och spola noggrant av med ljummet vatten. Växelvis användning av annat desinfektionsmedel motverkar tillväxt av resistenta bakterier. Dosering Späd med 200 delar kallt eller rumstempererat vatten (0,5%). Verkningstid (allmän): 15 minuter. Häll koncentratet i vattnet ej tvärtom. Undvik all kontakt och blandning med andra kemikalier. Lagring och hållbarhet Förvaras i originalemballage, lagringstemperatur 10-20°
Copyright © 2020 Clemondo AB.