Kalk och Aluminiumtvätt

Plastdunk 25 L
Finns i lager
14470025
Beskrivning

Surt rengörings- och avkalkningsmedel. Lämpligt som avkalkningsmedel i värmeväxlare och andra recirkuleringssystem och för rengöring och betning av aluminium och RF stål.

  • Löser effektivt kalkutfällningar, rost och andra oxider.
  • Innehåller inhibitorer som skyddar mot angrepp på metaller.
  • Goda fettlösande egenskaper.
  • Högkoncentrat – ekonomiskt att använda.
Varumärke
Strovels
1. Applicera med lågtrycksspruta (syrafast) eller med pensel/borste. 2. Låt verka några minuter, undvik intorkning. 3. Spola av med högtryck, gärna varmt vatten. Vid avkalkning av recirkulationssystem: Låt vätskan cirkulera i systemet till avlagringarna lösts upp. Tappa ur och neutralisera med Strovels Process FE. Vid svåra beläggningar, höj temperaturen till 40-50°C och förläng cirkulationstiden. Dosering Produkten användes i koncentrat eller späds med vatten 1:1 – 1:19 beroende på smutsmängd. Tänk på att alltid hälla syra i vatten (SIV) vid spädningen och inte tvärtom. Vid avkalkning av recirkulationssystem späds produkten 1:1 – 1:4 med vatten beroende på mängder avlagringar.
Copyright © 2020 Clemondo AB.