Biosafe 200

Plastdunk 25 L
Finns i lager
14390025
Beskrivning
Biosafe är ett aromatiskt och snabbseparerande kallavfettningsmedel med svag petroleumdoft. Utmärkt för generell avfettning och avvaxning inom industrin. Produkten ersätter fotogen, kristallolja och produkter med klorerade kolväten. Produkten avlägsnar effektivt oljeföroreningar, tjära, asfalt o dyl. på motorer, fordon, maskinell utrustning mm. Kan appliceras på både våta och torra ytor eftersom den innehåller emulgator.

Löser effektivt leveransvax på fabriksnya bilar och maskiner.
Varumärke
Strovels
Applicera med påläggsspruta, borste, pensel e dyl. Utmärkt i smådelstvättar för petroleumavfettning. Låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan med en borste eller svamp. Skölj därefter noggrant av med vatten, gärna under högt tryck. Används koncentrerat.
Copyright © 2020 Clemondo AB.