Lahega Greenium Alkalisk

Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
14740005
Plastdunk 25 L
Finns i lager
14740025
Plastfat 205 L
Finns i lager
14740205
Beskrivning

Lahega Greenium Alkalisk är ett kraftfullt, medelskummande alkaliskt avfettningsmedel baserad på hållbara, växtbaserade och förnyelsebara råvaror.

Lämpligt för fordonstvätt. Löser snabbt och effektiv smuts såsom vägdamm, trafikfilm, vägsalt, bromsdamm, fett och insekter. Normalskummande med glanseffekt.

Produkten är svensktillverkad.

Varumärke
Lahega
Miljömärkning
Svanen
Späd 1 del Lahega Greenium Alkalisk med 10–50 delar vatten. Vid extra svår rengöring spädes produkten med 4 delar vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar.
2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en mjuk borste eller svamp.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Iakttag försiktighet med omlackerade fordon och känsliga metaller.

Förvaras frostfritt och i originalförpackning.
Copyright © 2020 Clemondo AB.