Greenium Automattvätt Borstschampo

Plastdunk 10 L
Finns i lager
14180010
Plastdunk 25 L
Finns i lager
14180025
Plastfat 205 L
Finns i lager
14180205
Beskrivning

Ett medelskummande borstschampo baserat på hållbara, växtbaserade och förnyelsebara råvaror.

Lämpligt för fordonstvätt i borsttvättmaskiner. Förhindrar nedsmutsning av maskinens borstar.

Löser effektivt vanlig försmutsning på fordon. Fungerar i hårt, mjukt, kallt och varmt vatten.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och frostfri väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från direkt solljus och åtskilt från oförenliga material.

pH-värde koncentrat: ca 10,5. 

Varumärke
Lahega
Miljömärkning
Svanen
Justera pumpdoseringen till borsttvättmaskinen så att förbrukningen blir 0,3-1,0 dl /bil beroende på försmutsningsgrad.
Copyright © 2020 Clemondo AB.