Greenium Automattvätt Snöskum

Plastdunk 10 L
Finns i lager
14220010
Plastdunk 25 L
Finns i lager
14220025
Beskrivning
Högskummande rengöringsmedel baserat på hållbara, växtbaserade och förnyelsebara råvaror. Avsedd att användas till automattvättar med skumbåge. Ger ett tjockt tätt skum på bilen. Övrig information: pH-värde (koncentrat): ca 11. Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och frostfri väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från direkt solljus och åtskilt från oförenliga material.
Varumärke
Lahega
Miljömärkning
Svanen
Justera pumpdoseringen i automattvätten så att förbrukningen blir 0,3-1,0 dl /bil beroende på försmutsningsgrad.
Copyright © 2020 Clemondo AB.