Greenium Automattvätt Premiumvax

Plastdunk 10 L
Finns i lager
14690010
Plastdunk 25 L
Finns i lager
14690025
Beskrivning
Premiumvax för automattvättar baserat på hållbara, växtbaserade och förnyelsebara råvaror. Ger en blank yta. Övrig information: pH-värde (koncentrat): ca 2,5. Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och frostfri väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från direkt solljus och åtskilt från oförenliga material.
Varumärke
Lahega
Miljömärkning
Svanen
Justera pumpdoseringen så att förbrukningen blir 0,1- 0,5 dl /bil.
Copyright © 2020 Clemondo AB.