Lahega Glykol EAF Long Life Gul

Plastdunk 4 L (2 st/frp)
Finns i lager
13030004
Beskrivning
Glykol EAF Longlife är en etylenglykolbaserad vätska som ger underhållsfritt skydd mot frysning och kokning men även mot korrosion. Föreskrivs under beteckningen G12+, G30 och 774 D/F. Glykol EAF Longlife blandas med lämplig mängd vatten och används som kyl- och värmeöverföringsvätska i värmeöverföringsmotorer.
Varumärke
Lahega
Före påfyllning späd med vatten. Rekommenderad blandning 1+1. Undvik att överdosera och kontrollera regelbundet glykolhalten och kylvätskenivån. Blandbar med andra klykoler av motsvarande kvalitét. Följ biltillverkarens anvisningar vid byte och påfyllning. Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur.
Copyright © 2020 Clemondo AB.