Lahega Greenium Kallavfettning

Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
13190005
Plastdunk 25 L
Finns i lager
13190025
Plastfat 205 L
Finns i lager
13190205
Beskrivning

Greenium Kallavfettning - för en betydligt trevligare och framförallt säkrare arbetsmiljö!

Vi på Clemondo tycker inte att det är rimligt att den som använder kallavfettning ska behöva utsättas för onödiga hälsorisker. Traditionell kallavfettning innehåller ofta hög andel VOC (flyktiga organiska ämnen) vilket tillför egenskapen att produkten avdunstar snabbt från ytan, vilket är fördelaktigt då all kallavfettning är skadlig för plast och gummi. Men en hög andel VOC kan vara både allergiframkallande, orsaka allvarliga skador på intre organ, centralt nervsystem och riskerar också att vara cancerframkallande. Det är inte ovanligt att uppleva huvudvärk när man arbetat med kallavfettning.

Därför har vi tagit fram Greenium Kallavfettning med i princip obefintlig andel VOC. Att använda kallavfettning med låg VOC innebär att man måste vara mer försiktig när man applicerar produkten och undvika att lägga den på plast och gummi samt att vara extra noggrann när man sköljer av bilen om man råkat spruta på plast och gummi. Ett lågt pris tycker vi, för att värna om medarbetares hälsa. Många kunder som gått över till Greenium Kallavfettning upplever en stor skillnad i sin arbetsmiljö då lukten i princip är obetydlig och man upplever även mindre trötthet och huvudvärk än tidigare.

Kallavfettning används för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar såsom asfalt, tjära, vägsalt etc på fordon. Greenium Kallavfettning är baserad på hållbara, växtbaserade och förnyelsebara råvaror. Produkten är svensktillverkad.

 

 

Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten. Avsedd för torra ytor.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.