Isfri

12 L
Finns i lager
46114
Beskrivning
Effektivt is- och snösmältningsmedel som verkar skonsamt på underlagt. Kan användas på flertalet ytor utomhus såsom asfalt, betong, murverk men även lackerade ytor och metall. Granulatet tränger in i is lagret, smälter det och fortsätter sedan att arbeta underifrån. Produkten är biologiskt nedbrytbar och lämnar inga restprodukter efter sig och är därmed även ofarlig för såväl människa och djur som vattenlevande organismer. Fryspunkt -14°C Används främst på islager mellan 1-12mm.
Varumärke
Strovels
Sprid granulatet jämt över den yta som ska behandlas. Dosering: 10 – 50 gram per m2 Temperatur, nederbörd och underlag påverkar mängd produkt som ska användas och doseringsanvisning ska endast ses som en indikation.
Copyright © 2020 Clemondo AB.