Tammermatic Vattenåtervinningssystem Aqua-JeT

0
Tillfälligt slut
5950005-00
Beskrivning
Vattenåtervinningssystem Aqua-JeT

Ett vattenåtervinningssystem där biologisk rening och oxidation av tvättvatten utförs. Det är viktigt att skilja vattenåtervinning från vattenreningssystem, som alltid använder kemisk rening. Vatten som används i vattenåtervinningssystem renas biologiskt.
Tvättvattnet från bilen innehåller sand, smuts och kemikalier och vaxer.
En sandsepareringsbrunn tar bort sanden. Därefter använder den biologiska bakteriestammen smuts från biologiskt nedbrytbara tvättmedel och bilar till mat. Med god oxidation och bakterieaktivitet bildas slam från rengöringsmedel och smuts som lägger sig på botten av slamtanken.
Därefter går vattnet till luftnings-/pumpbrunnen, där riklig oxidation utförs och det oxiderade vattnet lyfts upp med en dränkbar pump till systemets sandfilter i utrustningsrummet och filtreras.
Genom filtret går vattnet till uppsamlingstanken, från vilken vattnet tas som högtrycks- och borstvatten till tvättmaskinen.
Spillet går tillbaka till slamgropen och startar en ny cykel därifrån. Systemet fungerar 24/7.
Färskvatten används i tvättfasen av bilen och för applicering av vaxer. Färskvatten behövs också då och då, eftersom vatten lämnar med bilarna och avdunstar ändå. Systemet övervakar tvättvattnets salthalt (vattnets elektriska ledningsförmåga) och vid behov späder systemet ut tvättvattnet med färskvatten.
Systemet kräver inga ytterligare kemikalier för att fungera. De viktigaste för verksamheten är biologiskt nedbrytbara (svanenmärkta) tvättmedel och bilsmuts, och viktigast av allt ett ordentligt oxidationssystem, så att bakteriestammen lever och fungerar. På grund av systemets funktionalitet är användningen av icke biologiskt nedbrytbara kemikalier förbjuden, eftersom effekten av kolväten, lösningsmedel etc. på den levande bakteriestammen är skadlig.
Sand och slam som ska tömmas kräver ingen speciell behandling på grund av deras biologiskt nedbrytbara komponenter.
Varumärke
Tammermatic
Copyright © 2020 Clemondo AB.