Glykol BS 6580

Plastflaska 1 L (12 st/frp)
Finns i lager
11120001
Plastdunk 4 L (3 st/frp)
Finns i lager
11120004
Beskrivning

Glykol BS6580 är en etylenbaserad kylarglykol av standardkvalitet för alla typer av kylsystem i diesel- och bensinmotorer. Glykol BS6580 ger kylsystemet ett effektivt skydd mot frost, korrosion och överhettning. Verkar ej aggressivt mot aluminium och andra lättmetallkomponenter. Glykol BS6580 är blandbar med andra etylenglykoler av motsvarande kvalitet. Följ biltillverkarens anvisningar vid byte och påfyllning.

Fri från nitriter, aminer och fosfater. Inhibitorpaket baserat på OAT. Färg: Blå.

Varumärke
Lahega
Späds med vatten före påfyllning. Rekommenderad inblandning 40-50%. Undvik att överdosera. Ett kylsystem med lika delar vatten och Glykol frostskyddar ner till -36°C. Kontrollera kylvätskenivån med jämna mellanrum. Produkten spädes med vatten och ger ett frysskydd enligt nedanstående : -15°C : 30 % -24°C : 40 % -36°C : 50 % -51°C : 60 %
Copyright © 2020 Clemondo AB.