Handrefraktometer Brixskala 0-10

1 St
Tillfälligt slut
46218
Beskrivning
För avläsning av vätskors spädningshalt, koncentration.
Varumärke
För att undvika att resultatet blir missvisande ska refraktometern kallibreras med destillerat vatten före mätning. Destillerat vatten ska visa index 0. Koncentrationen på vätskan bestäms genom att man anbringar en droppe på refraktometerns glasskiva. Tillse att droppen är tillräckligt stor så hela glasskivan blöts. Pressa försiktigt plastlocket mot glasskivan. Titta i okularet och eventuellt ställ in skärpan genom att vrida på vredet vid okularet. Läs av skalan där vätskenivån träffar skalan. Detta mättal är koncentrationen i Brix-%. Varje vätska har en unik indexfaktor. Uppmätt Brix-% värde x Indexfaktor för produkten = Vätskans koncentration i %. OBS! Man kan inte mäta spolarvätskors fryspunkt med refraktometer.
Copyright © 2020 Clemondo AB.