Herobiol Extra

Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
12950005
Plastdunk 25 L
Tillfälligt slut
12950025
Plastfat 205 L
Finns i lager
12950210
IBC 1000 L
Finns i lager
12951000
Beskrivning
Herbiol Extra är ett kraftfullt petroleumbaserat kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, tjära, asfalt och liknande på fordon, motorer och maskinell utrustning. Det är utmärkt att använda under vinterhalvåret som förtvättmedel för biltvättsanläggningar då den även fungerar på fuktiga ytor.
Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3. Skölj noggrant, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.