Herobiol Flash

Plastdunk 25 L
Finns i lager
10680025
Plastfat 205 L
Finns i lager
10680210
IBC 1000 L
Finns i lager
10681000
Beskrivning
Herbiol Flash är ett snabbseparerande lågaromatiskt kallavfettningsmedel utan emulgator och med låg egenlukt. Det används vid borttagning av oljerik smuts, asfaltstänk, vägsalt m m på fordon och motorer och fungerar utmärkt som förtvättmedel i automattvättanläggningar. Herbiol Flash är användbart på våta ytor samt anpassat för nordiska vinterförhållanden. Produkten separerar extremt snabbt i oljeavskiljare.
Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3. Skölj noggrant, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.