Herobiol Original

Plastdunk 25 L
Finns i lager
10350025
Plastfat 205 L
Finns i lager
10350210
IBC 1000 L
Finns i lager
10351000
Beskrivning
Herbiol original är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel med låg egenlukt för fordonstvätt. Det avlägsnar oljeföroreningar, tjära, asfalt och liknande föroreningar på motorer, fordon, maskinell utrustning m m. Herbiol Original innehåller emulgator och är avsedd för torra ytor.
Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3. Skölj noggrant, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.
Vid motortvätt: skydda all elektrisk utrustning. .

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.