Herosolv 20

Plastdunk 25 L
Finns i lager
14840025
Plastfat 205 L
Finns i lager
14840210
Beskrivning
Petroleumbaserat kallavfettningsmedel med extra kraftfullt fettupp-lösande egenskaper på svårlösliga oljeföroreningar, tjära, asfalt o dyl. Utmärkt inom såväl fordonssektorn som industrin. Innehåller emulgator. Användes då andra produkter ej räcker till.
Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten. Avsedd för torra ytor.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3: Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.