Hydro Floc

Plastdunk 25 L
Tillfälligt slut
12940025
Plastfat 266 kg
Finns i lager
12940200
Beskrivning
Flockningsmedel för rening av recirkulerande avloppsvatten från biltvättanläggningar. Medlet klumpar ihop föroreningar med liten partikelstorlek till flockar som sjunker till botten och bildar slam i sedimenteringsbassängerna.
Varumärke
Lahega
Används i enlighet med reningsanläggningens anvisningar. Dosera in medlet kontinuerligt under noggrann blandning. Börja med startdosering under några veckor och vid behov justera därefter doseringen. För optimal effekt bör det återvunna vattnets pH-värde ligga i intervallet 7,5-8,5.
Copyright © 2020 Clemondo AB.