Hydro Floc Fe

Plastdunk 36 kg
Finns i lager
46181
Beskrivning
Fällningsmedel baserat på aktiva järnföreningar för rening av recirkulerande avloppsvatten från biltvättanläggningar. Fäller ut smutspartiklar, fosfor, och viss tungmetall som efter flockbildning påskyndar sedimenteringsprocessen. 
Varumärke
Lahega
Används i enlighet med reningsanläggningens anvisningar. För optimal effekt pH-justeras avloppsvattnet till ca 8. Tillsätt under noggrann blandning. Börja med en startdosering och korrigera därefter vid behov. Kontrollera regelbundet att det återvunna vattnets pH-värde före tvätt ligger i intervallet 7-8.
Copyright © 2020 Clemondo AB.