Hydro Floc Fe

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastfat 284 kg 46180
Plastdunk 36 kg 46181
Beskrivning
Fällningsmedel baserat på aktiva järnföreningar för rening av recirkulerande avloppsvatten från biltvättanläggningar. Fäller ut smutspartiklar, fosfor, och viss tungmetall som efter flockbildning påskyndar sedimenteringsprocessen. 
Varumärke
Lahega
Används i enlighet med reningsanläggningens anvisningar. För optimal effekt pH-justeras avloppsvattnet till ca 8. Tillsätt under noggrann blandning. Börja med en startdosering och korrigera därefter vid behov. Kontrollera regelbundet att det återvunna vattnets pH-värde före tvätt ligger i intervallet 7-8.
Copyright © 2020 Clemondo AB.