Tillsammans kan vi göra hållbarhet till en lönsam affär 🌱

Tillsammans kan vi göra hållbarhet till en lönsam affär 🌱

🌏 Vi ser fram emot att träffa er och prata om hur du kan göra hållbarhet till en lönsam affär.

🌿 Vi presenterar vårt sortiment av växtbaserad fordonsrengöring som minskar klimatpåverkan med upp till 95% - utan att tumma på kvalitén. 🌱

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här

🌱 Problem med höga utsläppsvärden? Fossilfri fordonstvätt - är det möjligt?
*Traditionella rengöringsmedel innehåller petroleum som rinner rakt ner i våra reningsverk.
*Upp till ca 40% av växthusgaserna orsakade av fossila bränslen kommer från själva framställningen (Chalmers).
*Miljontals ton fossila råvaror transporteras i bulk på hav där tvättvatten från tankarna rinner ner i haven.
* Varje år genomförs i Sverige 33 000 00 biltvättar. Det innebär att vi med traditionella rengöringsmedel belastar klimatet med hela 49 500 ton CO2.
En total omställning till växtbaserad tvät skulle innebära 42 075 ton CO2 lägre klimatbelastning!

🌱 Nuvarande serivceaffär minskar. Hur kan vi ersätta den?
Elektrifieringen går snabbt och många i servicebranschen ställer sig frågan hur de ska ersätta nuvarande serviceaffär. Hur kan fordonsbranschen ersätta nuvarande affär och samtidigt öka lönsamheten?

🌱 Traditionella produkter leder till arbetsmiljöproblem. Hur kan ni skydda er personal mot skadliga ämnen och därmed också bli en attraktiv arbetsgivare?
Traditionella avfettningsmedel innehåller VOC = Volatile Organic Compounds (Flyktiga organsiska ämnen). Dessa ämnen används normalt i höga doser i traditionella kallavfettningar för att ge produkterna en snabbt avdunstande effekt. Dessa ämnen kan vara skadliga vid inandning och orsaka andningssvårigheter, illamående samt huvudvärk. De kan också skada det centrala nervsystemet.

Utmaningarna är många , men tillsammans kan vi hitta lösningar. Därför ser vi väldigt mycket fram emot att träffa er på mässan för att diskutera hur vi tillsammans kan göra hållbarhet till en lönsam affär. 🌱

Varmt Välkomna att ta en fika med oss i vår monter!
Dela

Your feelings about the post?

Snart dags för Persontrafik 2022
Previous article

Snart dags för Persontrafik 2022

Next article

Jesper och Veronica pratar på Temadag- På väg mot hållbarhet - hos Erik Penser Bank

Jesper och Veronica pratar på Temadag-  På väg mot hållbarhet - hos Erik Penser Bank

Läs vår guide

10 arbetsmiljö-faror att ha koll på i bilvårdshallen 

CTA-Clemondo-Content-offer-Skydda_dina_medarbetare-231204

Läs vår guide

10 tips på hur du kommer igång med ditt hållbarhetsarbete

MOCK1-Clemondo-Content-offer-la_t_ha_llbarhet_driva_din_affa_r_-240229
Copyright © 2020 Clemondo AB.