Våga ta ansvar 🌱

Våga ta ansvar 🌱

🌏 Statistiken visar sitt tydliga språk. För att kommande generation ska kunna leva på en grön och välmående planet måste vi alla börja agera här och nu.

🌿 Vi måste sluta smutsa ner för att göra rent!

🌱 Dessutom visar undersökningar (Accenture) att bilägare är beredda att betala mer för hållbara kringtjänster. Därför tror inte vi att bilägare vill hälla petroelum på sin bil för att göra den ren.

🌱 Vi på Clemondo har stor insikt i din bransch och vet hur viktigt hållbarhet är, inte bara för ditt bolags anseende utan också för verksamhetens lönsamhet. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft genom att sätta hållbarhet i fokus.

Låt oss hjälpa er att öka er lönsamhet genom att välja hållbar rengöring. 🌱
Copyright © 2020 Clemondo AB.